Kostnaden för kontrollmärket har aldrig finansierats av påställningsavgiften. Därför ändras inte heller kostanden för påställning när kontrollmärket nu har försvunnit.