En fyrhjuling som används på väg eller i terrängen ska vara registrerad och det krävs någon form av förarbehörighet.

Små fyrhjulingar avsedda för barn är undantagna om de kan anses vara Lekfordon, annars gäller samma krav för dessa som för de större fordonen.

Oregistrerade fyrhjulingar får endast användas inom inhägnat område.