behöver du skicka in fordonets CE-intyg i vilket det framgår att det uppfyller gällande maskindirektiv. Intyget utfärdas av tillverkaren och finns ofta i instruktionsboken.

Originalet av intyget ska du ta med vid registreringsbesiktningen. Se exempel på hur CE-intyg kan se ut.