Tre sätt att göra anmälan om enskilt godkännande

När en ansökan kommer till oss på Transportstyrelsen, upprättas ett ärende som i sin tur gör det möjligt för besiktningsföretaget att genomföra en provning. Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för ansökan.

Gå in på Swedacs webbplats för information om godkända besiktningsföretag.

Har du frågor?

Frågor om din ansökan besvaras av Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor som du når på . När datorrösten ber dig beskriva ditt ärende säger du "enskilt godkännande" för att bli kopplad till en handläggare med kunskap om frågan.