Kryssa i rutan för avställning och skriv under.

(Du behöver inte ange koden från kontrollmärket om ditt bevis har plats för den uppgiften. Kontrollmärkena avskaffades den 1 januari 2010.)

Tänk på att du inte kan ställa av ditt fordon från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer till Transportstyrelsen. Detta gäller även om du anmäler avställning i samband med ett ägarbyte.

En avställning anmäler du på Del 1 av registreringsbeviset (den blåa delen). Om du ska göra anmälan i samband med ägarbyte använder du del 2 (den gula delen).

(Om ditt registeringsbevis utfärdades innan september 2004 så består beviset bara av en del.)