Alla fartyg som används för fritidsändamål och som har en bruttodräktighet under 400 omfattas av utsläppsförbudet, enligt 1 kap 1 § TSFS 2010:96. Detta inkluderar således även så kallade fritidsskepp. Detta gäller för alla fritidsbåtar som vistas inom svenskt sjöterritorium berörs av förbudet mot att släppa ut toalettavfall. Även utländska båtar som befinner sig inom svenskt sjöterritorium omfattas.

Förbudet gäller oavsett till exempel ålder och storlek på båten eller från vilket land båten kommer med undantag för fritidsbåtar som är K-märkta av Statens Maritima museer och byggda före 1965. Dessa båtar får släppa ut toalettavfall, dock minst en halv nautisk mil från närmaste land.