Regler och allmänna råd angående asbest på fartyg

Här finns nationella och internationella regler och allmänna råd angående asbest på fartyg samlade.

Nationell lagstiftning

Regler runt hantering av asbest hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2 kap 17-24 §§ TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg, finns ytterligare regler för dem som arbetar på fartyg innehållande asbest.

Regler om medicinska kontroller för dem som arbetar med asbest hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska kontroller (AFS 2019:3).

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) på arbetsmiljöverkets webbplats.

Internationella riktlinjer

För svenska fartyg i internationell finns riktlinjer och information som tagits fram inom International Maritime Organisation (IMO).

MSC/Circ.1045 Guidelines for maintenance and monitoring of on-board materials containing asbestos

MSC.1/Circ.1374 Information on prohibiting the use of asbestos on board ships

MSC.1/Circ.1379 Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/3-5

MSC.1/Cirk. 1426 Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/3-5

När infördes asbestförbuden?

Det första förbudet mot installation av asbest på svenska fartyg trädde i kraft 1976 (SJÖFS 1976:A3). Det fanns dock möjlighet för Sjöfartsverket att medge undantag från förbudet.

Totalförbud mot nyinstallation av asbest ombord på svenska fartyg infördes 1988 (SJÖFS 1988:2).

Först 2002 förbjöds asbest internationellt, det medgavs dock undantag för vissa system med höga tryck och höga temperaturer. Den 1 januari 2011 infördes ett totalförbud mot nyinstallation av asbest ombord (SOLAS, regel II-1/3-5).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!