Asbest

Asbest är en mineralfibrer som används som brandskydd och värmeisolering men även för att dämpa buller och vibrationer. Asbest är ett samlingsnamn för oorganiskt mineralfibrer. Översatt från grekiskan betyder asbest "oförstörbar".

Redare ska antingen skicka in dokumentation av genomförd inventering eller meddela respektive sektion för sjöfartstillsyn skriftligt om tidpunkten då inventeringen kommer att genomföras.

Du som är redare och inte gjort något av ovanstående ombedes att göra det snarast.

Kravet på inventering gäller inte fritidsfartyg utan de fartyg som omfattas av TSFS 2019:56 (alla svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning), om inte annat särskilt anges i föreskriften. Läs mer om inventering av asbest.

Användningsområde

Asbest används som brandskydd och värmeisolering men även för att dämpa buller och vibrationer. Dess tekniska egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, lång livstid, god ljud- och värmeisolerande förmåga och hög kemisk beständighet är skälet till det breda användningsområdet. 

Spridning

Asbestdamm kan spridas på många olika sätt, till exempel via de normala luftströmmarna i ett rum eller genom ventilationssystemet. Indirekt kan det även spridas via kläder som använts där asbestdamm förekommer eller genom skyddsutrustning, verktyg och dammsugare som inte rengjorts efter kontakt med asbest.

Även nybyggda fartyg kan innehålla asbest 

I en nederländsk undersökning inspekterades 300 fartyg med avseende på asbestförekomst. Asbest hittades på 95 procent av fartygen, även på fartyg som byggts utan asbest och som hade ett intyg om att de var asbestfria. Fartygen hade fått ombord asbest i samband med varvsbesök eller genom nya reservdelar.

Asbest hittades i någon form, bland annat i:

  • brandfiltar
  • packningar
  • isolerings­material
  • tätningar
  • friktionsbelägg
  • vägg- och takskivor i inredningen
  • tågvirke
  • elektriska säkringar.

Undersökningen visar att asbest förekom även på fartyg byggda efter att det internationella förbudet mot nyinstallation infördes 2002 (SOLAS regel II-1/3-5).

Undersökningen presenterades i International Maritime Organisation (IMO) 2010.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!