Statens haverikommission

Statens haverikommission (SHK) tillkom år 1978 för att utreda såväl civila som militära flygolyckor. År 1990 utökades SHK:s ansvarsområde till att avse alla typer av svåra olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. Ett tillbud till en olycka kan också undersökas om detta kunnat leda till en allvarlig olycka.

En haveriutredning omfattar normalt alla ingående komponenter och aktörer kring händelsen och utmynnar alltid i svaret på tre frågor:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Vad kan göras för att en liknande händelse inte kan inträffa igen?

Vilka händelser undersöker SHK?

SHK undersöker händelser som har inträffat i Sverige.

SHK undersöker händelser som har inträffat utomlands, om händelsen berör ett svenskt fartyg och annat inte följer av en internationell överenskommelse.

På internationellt vatten utreder flaggstaten.

SHK undersöker sjöolyckor med handels- och fiskefartyg samt statsfartyg:

  • Om någon människa har omkommit eller flera personer skadats allvarligt.
  • När allvarlig skada har uppstått på fartyg, egendom eller miljö.
  • När fartyg har försvunnit eller övergetts i sjön.
  • I vissa fall, tillbud till mycket allvarlig sjöolycka.

SHK inleder även en undersökning i vissa andra fall och kan göra en undersökning när det anses påkallat.

Information finns på både svenska och engelska hos Haverikommissionen, där samtliga rapporter läggs ut så snart de är färdiga.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!