Säkerhetsinformation angående LRIT utrustning som inte fungerar korrekt!

2023-04-05

Transportstyrelsen har fått följande information från den Europeiska sjösäkerhetsbyrån, EMSA.

En del fartyg sänder inte längre ut sin Long Range Identification and Tracking (LRIT) signal, detta kan påverka Ship Security Alert System (SSAS) systemet om dessa är sammankopplade.

Anledningen till detta är att Thrane – Thrane terminaler av äldre modell (> 10år) inte längre får uppdateringar till sin mjukvara.

Tyvärr förefaller det som att enda lösningen är att byta den gamla terminalen mot en nyare modell.

Mer information

För mer information kontakta LRIT@transportstyrelsen.se.

In english

To whom it may concern,

Swedish Transport Agency have been notified by EMSA that some vessels are no longer transmitting LRIT positions and it may also affect the SSAS system, if connected to the same terminal.

The reason for this issue is supposed to be that the Thrane-Thrane terminal is of an older (> 10 years) version/model and there is no software updates available.

Due to this fact, purchasing new terminals seems to be the only way to handle this issue.