Risk för läckage på Volvo Penta-båtmotorer som kan medföra brand eller explosion

2011-07-29

Volvo Penta har den 14/7 2011 gått ut med ett tillkännagivande angående Pentas dieselinombordsmotor av typ D3-110, -150, -170, -200 och -220 samt samma motor avsedd för drev D3-140, -170, -200 och 220.

Slangen för bränsleretur kan utsättas för nötning vilket kan orsaka bränsleläckage med risk för brand och explosion.

Kontakta närmaste auktoriserade Volvo Penta-handlare om ni har en båt med en motor som omfattas av tillkännagivandet.