Produktvarning för ett antal partier av IKAROS Parachute rocket, red (fallskärmsljus)

2013-07-19

Hansson PyroTech har utfärdat ett återkallande av IKAROS röda fallskärmsljus (Parachute rocket, red) med partinummer (lot number) 1111011, 1111012, 1111013, 1111014, 1112001 och 1112002.

Anledningen till återkallelsen är att i nämnda partier finns det en liten risk för att vattentätheten inte kan upprätthållas under extrema förhållanden. Det finns en liten risk för att vatten tränger in genom det övre locket.

Mer information finns hos Hansson PyroTech.