Flyt- och räddningsvästljus som inte uppfyller kraven

2012-11-16

Flyt- och räddningsvästljus som inte uppfyller kraven i det marina utrustningsdirektivet 96/98/EC omhändertaget i TSFS 2009:52

Europeiska kommissionen har i tre yttranden (2012-03-14, 2012-10-24 och 2012-11-06) informerat sina medlemsstater om flyt- och räddningsvästljus som inte är godkända och därför ska avlägsnas från marknaden.

Med anledning av detta ska följande flyt- och räddningsvästljus, som alltså inte uppfyller kraven, avlägsnas:

  • Flytvästljus av modellen Rescue Dan M1 från partierna ur FP08 och nr BA139, tillverkade av Daniamant ApS i Danmark.

 Flytvästljus av modell Rescue Dan M1

Bild från Daniamant ApS´ ”Limited Batch Recall”                    

  • Flytvästljus av modellen AquaSpec AQ02 från partierna nr D024648 och nr D020010, tillverkade av AquaSpec Ltd i Storbritannien.
  • Flytvästljus av modellen Asteria som hör till parti nr 32210805 inklusive parti nr 15202001, tillverkade av Sic Divisione Elettronica S.r.l. i Italien.