Till Transportstyrelsen rapporteras cirka 220 olyckor och tillbud inom yrkessjöfarten varje år. Samtliga statistikbehandlas och händelsen och dess orsaker beskrivs i klartext.

Samtliga händelser vidarebefordras till Statens haverikommission för bedömning om de ska utredas eller inte. De som benämns mycket allvarliga ska utredas.