Föreskrifter om el- och maskinsäkerhet

De aktuella produkterna som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter kan även beröras av andra föreskrifter till exempel inom områdena maskinsäkerhet, elektromagnetisk kompabilitet eller elsäkerhet. CE-märkningen av dessa ska då täcka alla kraven.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3)

Arbetsmiljöverket

Maskiner och arbetsutrustning