Yrkestrafik

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd. Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen ska bland annat granska att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt taxitrafiklagen (2012:211) och yrkestrafiklagen (2012:210) och lagen (1998:492) om biluthyrning. Tillsynsavgiften betalas av tillståndshavaren.

Transportstyrelsen ska även kontrollera att följande förordningar följs:

  • förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
  • förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
  • lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Denna avgift tas ut av den registrerade ägaren till fordonet. 

Tillsynsavgifter för yrkestrafik

Typ av tillsyn Avgift

Tillsyn av yrkestrafik och taxitrafik med befintliga tillstånd och företag med uthyrningsrörelse

Årlig avgift 2 900 kr

Tillsyn av redovisningscentraler för taxitrafik 

Årlig avgift 12 800 kr

Tillsyn av beställningscentraler med tillståndsplikt

Löpande timtaxa:
1 700 kr

Tillsyn av kör- och vilotider 
(gäller från 1 januari 2023)

Årlig avgift 650 kr/fordon

 

Tillsyn av innehavare av taxiförarlegitimation
(gäller från 1 januari 2023)

Årlig avgift 175 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!