Förarprövning

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Organisationer med förordnade förarprövare enligt körkortsförordningen (1998:980) kontrolleras av Transportstyrelsen.

Samtliga av Trafikverkets förarprovskontor, samt de gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningsenheter och förband vid Försvarsmakten som genomför förarprövningar betalar en årlig avgift för Transportstyrelsens tillsyn. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en grundavgift för varje förarprovskontor. Den andra delen är baserad på antal förordnade förarprövare tillsynen gäller.

Tranportstyrelsen tar även ut en avgift för tillsyn av de gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningsenheter som bedriver utbildning enligt förordning om yrkesförarkompetens (2007:1470).

Gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningsenheter som både bedriver förarprövning och utbildning för yrkesförarkompetens betalar bara en grundavgift.

Tillsynsavgifter för förarprövning

Typ av avgift Årlig avgift
Grundavgift Försvarsmakten 4 200 kr
Grundavgift gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning 10 300 kr
Grundavgift Trafikverket 6 300 kr
Tilläggsavgift 3 500 kr/förarprövare

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa. Även avgift för restid och resekostnader tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!