Vägtrafik

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar att vägsäkerhetslagen (2010:1362) följs. Avgiften för tillsynen ska betalas av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.

Tillsynsavgifter för vägtrafik

Typ av tillsyn Årsavgift
Tillsyn enligt vägsäkerhetslagen

190:-/ km väg

Avgiften ska betalas av den som är väghållare för vägen eller om staten är väghållare, Trafikverket. Trafikverket och väghållaren ska också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med tillsyn.

Tillsynsavgifter för vägtunnlar

För tillsyn enligt lag om säkerhet i vägtunnlar tar Transportstyrelsen för närvarande inte ut någon avgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!