Artikel 4.6 i förordningen anger vilka utpekade personer som ska rapportera vissa definierade händelser inom den obligatoriska rapporteringen. Dessa personer är exempelvis anställda inom en organisation och personer vars tjänster har kontrakterats av en organisation.

Kravet på utpekade personer att rapportera vissa definierade händelser hindrar inte att andra personer kan rapportera inom den ordinarie rapporteringen inom respektive organisations säkerhetsledningssystem.