Konstruktion och tillverkning av produkter, delar och anordningar för luftfartyg som är undantagna från EU förordning 216/2008, ska ske enligt de nationella förordningar som Transportstyrelsen utgett. En ansökan om ett nationellt tillstånd för tillverkning görs till Transportstyrelsen. Se denna länk för vidare information:

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett nationellt godkännande för konstruktion och tillverkning