×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Nej, ett flygtillstånd är ett luftvärdighetsdokument och täcker inte operativa krav, dessa måste ansökas om enligt separat förfarande.

Exempel:

  • När du ska flyga utan Transponder installerad krävs operativt tillstånd.
  • När du ska flyga med en Transponder som är ur funktion krävs flygtillstånd och operativt tillstånd.