×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Nej, luftfartyget måste antingen vara registrerat eller vara interimistiskt registrerat. Om luftfartyget är på interimistiskt register så kan du endast få flygtillstånd för att flyga hem luftfartyget till Sverige för att färdigställa luftvärdigheten.