Fabriceringen skall ha skett enligt de godkända procedurerna i handböckerna, bl.a. innefattande godkända lokaler och utrustning, personal och utbildning. Den enskilda delen hanteras dokumentationsmässigt internt i underhållsorganisationen. Delarna releasas som del i hela underhållsarbetet, och releasas med ett underhållsintyg (Certificate of release to service, inte med EASA Form 1).