Fast

utrustning, innebär att delar eller anordningar ingår som fast del av den certifierade produkten, och kräver verktyg för att monteras, eller som inte kan nås av besättningen under flygning för borttagning.
Exempel på fast installation är t.ex. ett fastskruvat fäste för mobiltelefon eller kamera. Fast monterad utrustning kräver en godkänd installation, då den ses som en del av luftfartyget.

Lös

utrustning, kräver inte verktyg vid demontering, och kan nås av besättningen under flygningen.
Exempel på lös utrustning är t.ex. själva mobiltelefonen eller kameran i sitt fäste, som på ett enkelt sätt ska kunna lossas för hand från fästet. Dessa lösa utrustningar behöver inte ha ett godkännande för installation. Dessa kan däremot regleras operativt av flygbolaget, som kan kräva att dessa är avstängda under flygning, eller användas på ett speciellt sätt. Omfattas den lösa utrustningen av operativa krav för flygningens genomförande, t.ex. en EFB (Electronic Flight Bag), ska dess kontroll och användning regleras av operativa bestämmelser inom flygbolaget.