Signifikanta ändringar som påverkar förutsättningarna för tillståndet
ska alltid godkännas först av Transportstyrelsen, innan de kan börja gälla.

Då det finns olika typer av ändringar av ett befintligt tillstånd, har Transportstyrelsen samlat dessa varianter i blanketten. Blanketten är tänkt att fyllas i, och användas som en redovisning av de dokument som ni bifogat i er ansökan, och denna blankett ska skickas med i er ansökan om signifikant ändring.

Använd och fyll i blanketten "Blankett för redovisning av insända dokument Part 21".