Produkt

ska innebära luftfartyg, motor eller propeller, d.v.s. det som har eget typcertifikat (TC), eller begränsat typcertifikat (RTC).

Delar och anordningar

instrument, utrustning, mekanism, del, apparatur, mjukvara eller tillbehör, inklusive kommunikationsutrustning, som används eller är avsedd att användas vid drift eller kontroll av luftfartyg under flygning; detta ska omfatta delar av en flygkropp, motor eller propeller- eller utrustning som används för att manövrera luftfartyget från marken.