Förordningen ålägger organisationer och utpekade myndigheter krav på hur den obligatoriska och den frivilliga inrapporteringen ska ske:

  • Kompabilitet med ECCAIRS och ADREP.
  • Användande av standardformat
  • Obligatoriska datafält
  • Säkerhetsriskklassificering
  • Processer för kontroll av datakvaliteten

Kraven är relaterade till de rapporter som registreras i organisationernas och myndigheternas respektive databaser.