Med frivillig rapportering avses rapportering av händelser som inte är obligatoriska att rapportera enligt artikel 4.1, eller som rapporteras av personer som inte omfattas av krav på att rapportera enligt artikel 4.6.