Ja, enligt artikel 5.8 får information som mottagits genom frivillig och obligatorisk rapportering integreras i ett enda system.