×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Ja, enligt artikel 5.8 får information som mottagits genom frivillig och obligatorisk rapportering integreras i ett enda system.