Västervik UAS-zoner

I november 2021 upprättade Transportstyrelsen de fyra första tillåtande geografiska UAS-zonerna i Sverige. De finns i området runt Västervik i Kalmar län och ska användas för forskning och innovation av olika UAS-system. Zonerna kommer även att kunna vara en testbädd för framtidens U-space där man ska kunna testa nya digitala tjänster, procedurer och lösningar på ett säkert sätt.

De fyra områdena kallas för

  • Område Västervik Aerodrome UAS, som ligger i anslutning till Västervik flygplats,
  • Område Västervik North UAS,
  • Område Västervik West UAS,
  • Område Västervik East UAS, som ligger vid kusten.

Alla fyra områden sträcker sig upp till 640 m (2 100 ft) från marken.

Hur ska man då tänka som fjärrpilot eller pilot när man förbereder sin flygning?

De geografiska UAS-zonerna finns upprättade och är aktiva 24/7. Om du som fjärrpilot planerar att flyga i den öppna kategorin alltså inom synhåll, under 120 m med en drönare som väger under 25 kg och där du inte utgör någon risk för andra luftfartyg, människor, djur och egendom så är det ok att flyga i dessa områden.
Om du som fjärrpilot flyger enligt den specifika kategorin eller den certifierade kategorin så krävs det att du har ett operativt tillstånd från Transportstyrelsen som är giltigt i Västerviks Geografiska UAS-zoner.

De geografiska UAS-zonerna utestänger inte piloter i bemannade luftfartyg. I området kan det dock förekomma flygning med drönare som kan vara en risk för övrig luftfart.

De fyra geografiska UAS-zonerna har inledningsvis förstärkts med fyra överlappande restriktionsområden. Detta har vi gjort för att säkerställa säkerheten för bemannad luftfart och den verksamhet som pågår inom området när drönare flyger utom synhåll. Restriktionsområdena är upprättade under vardagar mellan klockan 07.00-22.00 lokal tid. Under denna tid kan de alltså aktiveras och då användas för flygning i den specifika kategorin eller den certifierade kategorin, främst för drönaroperationer som sker utom synhåll. Områdena kan också aktiveras under kortare perioder under dagen.

Det är alltså viktigt för piloter i den bemannade luftfarten att kontrollera restriktionsområdenas status. Det görs enklast genom att kontrollera den dagliga verksamhetsplanen för restriktionsområden i Sverige (Daily Use Plan) som finns på aroweb. När områdena är aktiverade så krävs det tillstånd för bemannade luftfartyg att flyga i området, det inhämtar man från flygtrafikledningen. Kom ihåg att på Västervik flygfält gäller PPR, alltså att du måste ha inhämtat ett tillstånd att få landa där.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!