Geografiska UAS-zoner

Transportstyrelsen får besluta om tillåtande, begränsande eller förbjudande geografiska UAS-zoner i Svenskt luftrum. Det kan ske av säkerhetsskäl, luftfartsskydd, personlig integritet eller med anledning av natur- och miljövård.

På denna sida finner du information om geografiska UAS-zoner och hur du som är fjärrpilot tar del av geografiska UAS-zoner.

Det finns tre olika typer av geografiska UAS-zoner. Villkoren för en geografisk UAS-zon kan därför se annorlunda ut. Nedan beskrivs de olika typerna av geografiska UAS-zoner.

Du hittar aktuella geografiska UAS-zoner på LFV:s drönarkarta

Tillåtande geografiska UAS-zoner

Tillåtande geografiska UAS-zoner innebär att du som fjärrpilot får flyga i området enligt de angivna villkoren som finns i UAS-zonen. En tillåtande geografisk UAS-zon kan exempelvis innebära;

 • Undantag från vissa regler i den öppna kategorin enligt artikel 4 (EU) 2019/947,
 • Flygning utom synhåll,
 • Flygning med drönare över 25kg,
 • Flygning närmre än 5km från en flygplats,
 • Flygning över en viss höjd.

Begränsande geografiska UAS-zoner

Begränsande geografiska UAS-zoner innebär att det finns särskilda krav och villkor som ska uppfyllas för att få flyga drönare i ett sådant område.

Exempel på krav och särskilda villkor;

 • Kräva att operatörer ansöker om ett operativt tillstånd i förväg för viss eller all drift av UAS.
 • Kräva att fjärrpiloten inhämtar tillstånd innan flygning.
 • Ange att drift av UAS ska uppnå vissa angivna miljönormer.
 • Medge tillträde till geografiska UAS-zoner enbart för vissa klasser och kategorier av UAS.
 • Medge tillträde enbart till drönare som är utrustade med vissa tekniska egenskaper, i synnerhet system för fjärridentifiering och geomedvetenhet.
 • Förbjudna tidpunkter då flygning med drönare inte får ske i den geografiska UAS-zonen.

Förbjudande geografiska UAS-zoner

Förbjudande geografiska UAS-zoner innebär att det råder flygförbud eller fotoförbud för drönare.

Exempel;

 • Naturvårdsområden med särskilt högt skyddsvärde,
 • Fängelser och kriminalvårdsanläggningar,
 • Skyddsobjekt,
 • Områden med militär verksamhet,
 • Sjukhus,
 • Inrättningar för internationella relationer,
 • Kritisk infrastruktur,
 • Statsgränser,
 • Vårdinrättningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!