TCCA-tillstånd (Kanada)

Här beskrivs steg för steg hur du ansöker om nytt tillstånd eller förlängning av befintligt tillstånd. Ni kan påverka tiden, och därmed kostnaden, genom att vara väl förberedda och förse oss med kompletta handlingar.

Ansökan om nytt tillstånd, steg för steg

 1. Endast underhållsverkstäder som har ett EASA Part 145-tillstånd kan söka om kanadensiskt tillstånd i Sverige.
 2. Läs och lär dig avtalet mellan EU och Kanada
  Du hittar avtalet och MAG i listan till höger
 3. Ta fram ett supplement till er MOE. Mall för vad som ska ingå i supplementet finns i gällande MAG.
 4. Skicka in ansökan, TCCA Form 24-0093 i 2 exemplar, senast 90 dagar innan start med MOE supplement som bilaga.
 5. Betala förskottsfakturorna som Transportstyrelsen och TCCA skickar ut. Välj i menyn till höger för att läsa om Transportstyrelsens direkta avgifter.
 6. Transportstyrelsen granskar ansökan så snart betalningen kommit in och kontaktar TCCA för tillståndsnummer.
 7. Transportstyrelsen meddelar ert kommande tillståndsnummer
 8. Transportstyrelsen granskar ansökan och MOE Supplementet.
 9. Transportstyrelsen gör en kontroll på plats hos er när granskning av handboken är klar.
 10. Beslut om godkännande av nytt tillstånd skickas till TCCA och er när alla eventuella anmärkningar från tillträdeskontrollen är åtgärdade.
 11. Slutfaktura skickas till er. Transportstyrelsen fakturerar all nedlagd arbetstid.

Ansökan om förnyelse

senast 30 dagar efter utgångsdatum annars gäller nytt tillstånd

 1. Skicka in en ansökan, TCCA Form 24-0093 i 2 exemplar
 2. Bifoga eventuella ändringar i MOE-supplement

Ansökningar skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!