Amatörbyggnad

Innan du startar ett bygge av ett eget flygplan behöver du ta del av de regler som finns för amatörbygge av ett luftfartyg. Här finns information, instruktioner och kontaktuppgifter.

Kraven som ställs för att få bygga ett luftfartyg framgår av Bestämmelser för Civil Luftfart, BCL-M5.2, "Amatörbyggnad av luftfartyg".

Bestämmelsen hittar du i författningar för luftfart. Det går även att beställa den från Publikation LFV, via e-post: publikation@lfv.se eller telefon 011-19 20 00 (växel).

Genom att läsa BCL-M5.2 får du en god uppfattning om hur det går till att bygga ett eget flygplan eller annat luftfartyg.

EAA Sverige står för tillsynen

Tillsynen över amatörbyggnad av luftfartyg är delegerad av Transportstyrelsen till EAA Sverige.

Från dem kan du få mer information som du behöver för att kunna bygga ett eget flygplan eller annat luftfartyg.

Om du har några speciella önskemål, som gör att dina planer inte tycks passa in i EAA Sveriges verksamhet, är du välkommen att ta kontakt med Transportstyrelsen. Det är Transportstyrelsen som har det slutliga ansvaret för tillsynen över amatörbyggnad av luftfartyg.

Kontaktuppgifter EAA Sverige

EAA Sverige
Hägerstalund
164 74 Kista

Telefon 08-752 75 85, Fax 08-751 98 16.

Kontaktuppgifter Transportstyrelsen

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping

Telefon 0771-503 503 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!