Ja, det måste alltid finnas, även då du flyger på interimistisk registrering där du fått ett flygtillstånd för hemflygning till Sverige.