Frågor och svar om flygtillstånd

Här kan du hitta vanliga frågor och svar om flygtillstånd.

Vanliga frågor och svar

Nej, Transportstyrelsen har ingen jour utan behandlar flygtillståndsärenden på kontorstid.

Nej, luftfartyget måste antingen vara registrerat eller vara interimistiskt registrerat. Om luftfartyget är på interimistiskt register så kan du endast få flygtillstånd för att flyga hem luftfartyget till Sverige för att färdigställa luftvärdigheten.

Beroende på vilka underhållsposer som är utgångna kan Transportstyrelsen kräva ett utlåtande ifrån tillverkaren. Ärendet kan handläggas snabbare om ett utlåtande ifrån tillverkaren (ex. NTO – No Technical Objection) skickas med som en bilaga till ansökan.

Ja, det måste alltid finnas, även då du flyger på interimistisk registrering där du fått ett flygtillstånd för hemflygning till Sverige.

Nej, du måste alltid ansöka om godkännande av flygvillkor och flygtillstånd, även om flygvillkoren godkänns av Transportstyrelsen i samband med flygtillståndet.

Nej, ett flygtillstånd är ett luftvärdighetsdokument och täcker inte operativa krav, dessa måste ansökas om enligt separat förfarande.

Exempel:

  • När du ska flyga utan Transponder installerad krävs operativt tillstånd.
  • När du ska flyga med en Transponder som är ur funktion krävs flygtillstånd och operativt tillstånd.

Ett underlag måste presenteras där det framgår vilka underhållsposer det gäller, hur långt intervallet är, hur mycket de gått över tiden samt ”Failure Effect Category” (FEC) för luftfartyg med ett underhållsprogram som är baserat på MSG3-analys.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!