Regelförändringar enligt förordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL amendment 12

2022-11-17

Information om regelförändringarna i genomförandeförordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL, amendment 12 som gäller sedan 30 oktober 2022.

Nedan finner ni information om regelförändringar med anledning av genomförandeförordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL, amendment 12. Dessa nya regler gäller sedan den 30 oktober 2022.

Många, men inte alla, av ändringarna i förordning (EU) 2021/2227 berör framförallt kategorin helikopter. En av de större ändringarna är att definitionerna för enpilotshelikopter och flerpilotshelikopter ändras vilket medför en del andra ändringar i reglerna för helikopter.

Många operativa regelverk som ligger samlade under kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, såsom Del-NCO, Del-CAT och Del-NCC är också reviderade, vi föreslår att ni uppdaterar er med de delar som berör ert verksamhetsområde.

Helikopter

Enpilotshelikopter

Något som ändrats inom kategorin helikopter är att typen av operation, med ett undantag, inte längre skrivs ut på certifikatet. Undantaget gäller om en pilot endast flyger i flerpilotsverksamhet (MPO) på en icke-komplex(se definition för komplex helikopter nedan) enpilotshelikopter. I de fallen läggs en begränsning in på den typbehörigheten i pilotens certifikat. Det innebär att i de allra flesta fallen, under förutsättning att det är en enpilotshelikopter, kommer endast typbehörigheten framgå i certifikatet oavsett om den opereras i en- och/eller flerpilotsverksamhet. I vilken form man får operera en typ avgörs av i vilken form av operation flygprovet och därefter senaste kompetenskontrollen är genomförd. Detta ska dokumenteras på blanketten och i de fall flerpilotsverksamhet (MPO) genomförts ska det även dokumenteras i pilotens loggbok av kontrollanten.

Vid utökning till flerpilotsverksamhet (MPO) eller vice versa, finns det en beskrivning på blanketten över vad som krävs, vem som får göra det och sedan hur det ska kontrolleras vid en kompetenskontroll. Om IR privilegier söks även för enpilotsverksamhet skall en inflygning genomföras och dokumenteras på blanketten.

Mer information och instruktioner finner på ni på den uppdaterade blanketten (TSL7076) för helikopter.

En komplex helikopter definieras som en helikopter som är certifierad
- för en största startmassa som överstiger 3 175 kg, eller
- för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nio, eller
- för drift med en minimibesättning på minst två piloter

Flerpilotshelikopter

I de fall en helikopter definieras enligt förordning (EU) nr 1178/2011 som en flerpilotshelikopter kommer det framgå på certifikatet att man är behörig på en typbehörighet för flerpilotshelikopter, genom att det står MPH efter typbehörigheten i certifikatet.

Enligt förordning (EU) nr 1178/2011 är det en flerpilotshelikopter om den är certifierad för två piloter eller om helikoptern opereras i enlighet med förordning 956/2012 där den förordningen kräver att man måste vara två piloter.

Det innebär att om en pilot flyger en typ som är byggd och certifierad som en enpilotshelikopter, men även flyger samma helikopter där det operativt ibland krävs två piloter, ska piloten ha både AW139 och AW139 MPH i sitt certifikat (under förutsättning att senaste PC:n genomförts för båda behörigheterna samt att kraven för flerpilotstyp är uppfyllt, t.ex. ATPL(H) teori).

På sidan 9 i blanketten (TSL7076) har vi listat när förordning (EU) nr 965/2012 kräver två piloter samt de krav som gäller för att operera en flerpilotshelikopter, se exempel från blanketten nedan.

IR(H)

Från 30 oktober 2022 finns det endast en IR(H) utbildning till helikopter. Ändringen innebär att utbildningen till endast en instrumentbehörighet för enmotoriga helikoptrar utgår, istället går man en instrumentbehörighet som ger befogenhet för både enmotoriga och flermotoriga helikoptrar.

Det finns en övergångsbestämmelse för de piloter som påbörjat en utbildning till IR(SE) för helikopter innan 30 oktober 2022 som innebär att de får fortsätta genomgå sin utbildning och i slutändan erhålla en befogenhet för både enmotoriga och flermotoriga helikoptrar.

Instruktörsbehörigheter – TRI(H) och/eller SFI(H)

I och med ändringen av definitionerna för enpilots- respektive flerpilotshelikopter, kommer det fortsättningsvis finnas följande behörigheter i certifikaten för TRI(H) och SFI(H):

  • TRI(SpH) eller SFI(SpH): (för instruktörer som instruerar helikoptertyper som definieras som en enpilotshelikopter enligt förordning 1178/2011)
  • TRI(MpH) eller SFI(MpH): (för instruktörer som instruerar helikoptertyper som definieras som en flerpilotshelikopter enligt förordning 1178/2011)

En förutsättning för en TRI/SFI(MpH) är att denne har typbehörighet för samma flerpilotshelikopter (MpH).

Observera att det går endast att ha en TRI(MpH) behörighet om man även har en typbehörighet som är en flerpilotshelikopter i certifikatet.

MPO – befogenheter för TRI(SpH)

För att utöka befogenheterna för en TRI(H) till flerpilotsverksamhet i samma typ av enpilotshelikopter enligt de nya reglerna, krävs det att innehavaren har minst 350 timmars flygtid som pilot i flerpilotsverksamhet i valfri kategori av luftfartyg eller har minst 100 timmars flygtid som pilot i flerpilotsverksamhet på den specifika typen under de senaste två åren. Detta är dock inget som kommer att noteras i instruktörens certifikat. Däremot behöver ni rapportera in dessa uppgifter till Sektionen för flygcertifikat i samband med nästkommande förlängning/förnyelse av instruktörsbehörigheterna. Uppgifterna noteras då i certifikatregistret. Rapporteringen görs i en ny del i blanketten för förlängning/förnyelse av instruktörsbehörigheter där piloten intygar att denne uppfyller kravet för MPO-befogenheter.

Notera att denna information inte tar upp samtliga förändringar utan samtliga regelförändringar finner ni på EASAs hemsida och länkar till dessa finner ni nedan.

Genomförandeförordning (EU) 2021/2227: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 - All-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters | EASA (europa.eu)

AMC/GM till Part-FCL, amendment 12: AMC and GM to Annex I (Part-FCL) to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 — Issue 1, Amendment 12 - Update of ORO.FC — review of crew training provisions | EASA (europa.eu)