Ny tolkning gällande giltighetstid av ATPL-teori

2023-03-10

Med anledning av en ny tolkning av FCL.025 i förordning (EU) 1178/2011 så kommer ett CPL-certfikat enbart kunna tas ut inom 36 månader från slutförd teoriexamination till ATPL.

Med anledning av en ny tolkning som Transportstyrelsen erhållit från EASA om FCL.025 i förordning (EU) 1178/2011, som Transportstyrelsen behöver förhålla sig till, är det endast möjligt att ta ut ett CPL-certifikat under de initiala 36 månaderna efter slutförd ATPL-teoriexamination. Det till skillnad från den tidigare tolkningen där ett PPL-certifikat tillsammans med en IR eller typbehörighet (för ATPL(H)VFR) var tillräcklig för att bibehålla ATPL-teorin för utfärdande av ett CPL-certifikat, även efter den initiala giltighetsperioden om 36 månader.

Den nya tolkningen börjar gälla 1 juni 2023. Tolkningen kommer ej tillämpas retroaktivt. Det innebär att du med ett giltigt PPL-certifikat och ATPL-teori idag har till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat. Du som har en pågående teoriexamination till ATPL-certifikat har 36 månader på dig att ta ut ett CPL-certifikat efter slutförd teoriexamination.

Nedan följer information om hur den nya tolkningen i detalj påverkar berörda. Information kommer även skickas ut till berörda via post och e-post.

För dig som har påbörjat men inte slutfört en teoriexamination till ATPL:

 • ATPL(A):
  Efter du har skrivit godkänt i teoriexaminationen har du 36 månader på dig att ta ut ett CPL-certifikat. Teoriexaminationens giltighet kan sedan förlängas genom att ta ut en instrumentbehörighet inom samma tidsperiod om 36 månader.

 • ATPL(H):
  Efter slutförd teoriexamination har du 36 månader på dig att ta ut ett CPL-certifikat. Teoriexaminationens giltighet kan sedan förlängas genom att ta ut en typbehörighet. För dig som har genomfört en ATPL(H)IR-examination gäller samma tidsgräns om 36 månader för att ta ut en instrumentbehörighet.

För dig som har ett PPL(A)-certifikat och har slutfört en teoriexamination till ATPL(A):

 • För dig utan en instrumentbehörighet:
  Från datumet då du slutförde din teoriexamination har du 36 månader på dig att ta en instrumentbehörighet för att förlänga giltighetstiden på din ATPL-teori. Du har sedan till och med 1 juni 2026 ta ut ett CPL-certifikat.

 • För dig som har en instrumentbehörighet:
  För dig med en giltig ATPL-teori som har förlängts med en instrumentbehörighet har du till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat.

För dig som har ett PPL(H)-certifikat och har slutfört en teoriexamination till ATPL(H)IR:

Från datumet då du slutförde din teoriexamination har du 36 månader på dig att ta en instrumentbehörighet. Du har sedan till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat.

Om du inte tar ut en instrumentbehörighet inom 36 månader men har erhållit en typbehörighet efter slutförd teoriexamination kommer IR-delen förfalla men du kommer behålla ATPL(H)VFR-teorin. Du har däremot som längst till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat.

För dig med ett PPL(H)-certifikat som har slutfört en teoriexamination till ATPL(H)VFR:

 • För dig utan en typbehörighet:
  Från datumet då du slutförde din teoriexamination har du 36 månader på dig att ta en typbehörighet. Du har sedan till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat.

 • För dig med en typbehörighet:
  För dig med en giltig ATPL-teori som har förlängts med en typbehörighet har du till och med 1 juni 2026 på dig att ta ut ett CPL-certifikat.