Gå in på Europeiska Järnvägsbyråns hemsida med register (ERADIS) över certifieringsorgan.