Vänd dig till valfri behörig myndighet eller ackrediterat certifieringsorgan i EU/EES. Certifikatet gäller i hela EU/EES.