Intressenten måste kontrollera i nationella fordonsregistret att godsvagnarna har en certifierad ECM. Vid behov av ytterligare information om en godsvagns skick/underhåll ska kontakt tas med godsvagnens certifierade ECM.