×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

2024

19 författningar.
TSFS 2024:1
Vägtrafik
I kraft 2024-02-01