TSFS 2009:28
Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning

Författningen upphävd 2012-09-10 genom TSFS 2012:14

Dessa föreskrifter innehåller de undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) som får tillämpas vid provkörning. Bestämmelser om godkännande av delsystem finns i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2006:1) om godkännande av delsystem inom järnväg m.m.

Grundform

TSFS 2009:28

I kraft 2009-05-31. PDF 3120 kB