Organisation på fartyg

För tillståndsprövning och ändring av säkerhetsorganisation för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift, dock lägst 2 800 kr. 

För tillståndsprövning och ändring av sjöfartsskydd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift, dock lägst 2 800 kr.

För tillståndsprövning som rör besättningen på fartyg tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabellen nedan, dock lägst
2 800 kr.  

ObjektAvgift i kr
Dispens från gällande bemanningsföreskrifter

 3 000

Förnyelse eller utfärdande av säkerhetsbesättningsbeslut, utan ändring 

 2 500

Säkerhetsbesättningsbeslut eller bindande förhandsbesked  5 000

För tillståndsprövning som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.