Kvarhållande

För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!