Kollektivtrafik

 

Transportstyrelsen utför tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Avgift för tillsyn ska betalas av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner eller kollektivtrafikföretag.

Tillsynsavgifter för kollektivtrafik

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn enligt lagen om kollektivtrafik Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30- minutersperiod

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!