Tillsyn och kontroll

Transportstyrelsen tar ut avgifter för tillsyn och kontroll.

Transportstyrelsen tar ut avgifter för:

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Museiorganisationer är befriade från avgifter för tillsyn och kontroll. För att bli befriad från avgifter krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen om att bli betraktad som museiorganisation.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!