Vad får jag ta med mig ombord?

Som flygresenär kan det vara svårt att veta vad du får ta med dig ombord på flygplanet. Transportstyrelsen får ofta frågor som rör bagaget och dess innehåll. Här finns en sammanställning över vad som gäller för de mest efterfrågade produkterna.

När du ska resa med flyg finns säkerhetsregler för vad du:

  • får ha med dig ombord i ditt handbagage
  • enbart får ta med ombord i ditt incheckade bagage
  • inte får ta med ombord alls. 

Nedanstående information gäller för passagerare och besättningsmedlemmar som tar med sig produkter för egen privat konsumtion. Om det inte är för privat bruk gäller andra regler.

Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information. 

Regler

Hur transport av farligt gods ska fraktas med flyg, regleras av lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:30) om transport av farligt gods med luftfartyg . Dessa införlivar det internationella regelverket Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) som innehåller detaljerade regler för lufttransport av farligt gods.

Reglerna om vad du inte får ta med genom säkerhetskontrollen och ombord i kabinen samt i lastrumsbagaget finns i kommissionens förordning (EU) 2015/1998.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!