Explosiva produkter

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om explosiva produkter. 

När det gäller transport av vapen och ammunition är det tillåtet som incheckat bagage, under förutsättning att transporten sker i enlighet med reglerna för transport av farligt gods (DGR), att innehållet är deklarerat och att flygföretaget accepterar att utföra transporten.

Enligt reglerna för farligt gods är det tillåtet att medföra max 5 kg ammunition (patroner till vapen) per passagerare. Ammunitionen ska checkas in. Ammunitionen ska medföras för eget bruk. 

Flygbolag som accepterar transport av vapen och ammunition har krav att:

  • Vapen och alla dess delar och tillhörande ammunition ska transporteras i lastutrymmet oåtkomligt under flygningen
  • Flygbolaget ska genom förfrågan eller på annat sätt försäkra sig om att vapnet är oladdat.

Nedanstående är en lista över explosiva ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet. Observera att listan inte är uttömmande. 

ProduktIncheckat bagageHandbagage
Ammunition Ja*  Nej* 
Tändhattar Nej Nej
Detonatorer och tändrör Nej Nej
Repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar Nej Nej
Minor, granater och andra militära spränganordningar Nej Nej
Fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning Nej Nej
Rökbomber och rökpatroner Nej Nej
Dynamit, krut och plastiska sprängämnen Nej Nej
* Patroner (endast 1.4S UN 0012 eller UN 0014) med en bruttovikt på max 5 kilo per person för eget bruk ska vara förpackad på ett säkert sätt. Ransoner för mer än en person får inte kombineras med en eller flera förpackningar. Obs! Ammunition med spräng- eller brandprojektiler är förbjudet.
Godkännande av flygbolaget krävs.
 
Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!