Skjutvapen, ammunition och anordningar som kan förlama

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om skjutvapen, ammunition och anordningar som kan förlama. 

När det gäller transport av vapen och ammunition är det tillåtet som incheckat bagage, under förutsättning att transporten sker i enlighet med reglerna för transport av farligt gods (DGR), att innehållet är deklarerat och att flygbolaget accepterar att utföra transporten.

Enligt reglerna för farligt gods är det tillåtet att medföra max 5 kg ammunition (patroner till vapen) per passagerare. Ammunitionen ska checkas in. Ammunitionen ska medföras för eget bruk. 

Flygbolag som accepterar transport av vapen och ammunition har krav att:

  • Vapen och alla dess delar och tillhörande ammunition ska transporteras i lastutrymmet oåtkomligt under flygningen
  • Flygbolag ska genom förfrågan eller på annat sätt försäkra sig om att vapnet är oladdat.

Nedanstående är en lista över skjutvapen och andra anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil samt anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera. Observera att listan inte är uttömmande.

Produkt Incheckat bagage  Handbagage
Ammunition Ja* Nej*
Elchockvapen Nej Nej
Tårgas Nej Nej
Pepparsprej Nej Nej
Capsicumsprej Nej Nej
Sprej med syra Nej Nej
Skjutvapen Ja Nej
Leksaksskjutvapen, repliker (som kan misstas för riktiga vapen) Ja Nej
Komponenter till skjutvapen Ja Nej
Trycklufts- och CO2-vapen, exempelvis luftgevär, gaspistol och soft air gun (regler för gascylinder till soft air gun) Ja Nej
Signalpistoler och startpistoler (utan laddning/ammunition) Ja Nej
Pilbågar, armborst Ja Nej
Pilar Ja Nej
Harpuner och pilgevär Ja Nej
Slungor och slangbågar Ja Nej

* Patroner (endast 1.4S UN 0012 eller UN 0014) med en bruttovikt på max 5 kilo per person för eget bruk ska vara förpackad på ett säkert sätt. Ransoner för mer än en person får inte kombineras med en eller flera förpackningar. Obs! Ammunition med spräng- eller brandprojektiler är förbjudet.

Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!